Pomôž mi, aby som to dokázal sám

 

Podpora:
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation

Trvanie:
1. 11. 2010 – 31. 10. 2011

Cieľ:
Hlavným zámerom projektu je experimentálne zavedenie alternatívnej metódy doučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori pedagogiky a jej didaktického materiálu budú vedené a doučované iným spôsobom, ako bežne v školách, s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. 

Doučovaním inovatívnym spôsobom má projekt za cieľ vyrovnať šance týmto deťom tak, aby mohli byť seberovnými partnermi s deťmi z majoritnej spoločnosti a podnetného prostredia. Súčasne s doučovacími aktivitami prebehnú odborné workshopy a tvorenie edukačných pomôcok a metodickej príručky pre pedagogických pracovníkov, ktoré majú zámer otvoriť diskusiu o špecifikách edukácie žiakov z málo podnetného prostredia a Montessoriovej pedagogike ako jednej z východísk zlepšenia študijných výsledkov rómskych žiakov z marginalizovaného prostredia.

Cieľová skupina:
Žiaci a žiačky z marginalizovaného prostredia

 

Výstupy:

 • Realizácia doučovacích aktivít 2 krát do týždňa v troch školách

 • Realizácia dvoch workshopov na témy: „Špecifiká edukácie rómskeho žiaka z marginalizovaného prostredia“ a „Montessori pedagogika v škole“.

 • Realizácia dvoch diskusií s rodičmi formou neformálnych stretnutí s aktivitami pre deti

 • Analýza reakcií žiaka na montessoriovskú metódu - Tvorba metodickej príručky „Pedagogika Marie Montessoriovej v edukačnom procese žiakov z málopodnetného prostredia“

   

   

Tags:

Please reload

MONTESSORI, o.z.& 

školské zariadenia Montessori Zvolen a Banská Bystrica

© 2015 Montessori,o.z. Proudly created with Wix.com

 • Facebook - Grey Circle
 • Grey YouTube Icon
 • Facebook Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now