Zmysly sú bránou do sveta

 

Podpora:
Úrad splnomocnenca vlády SR

Trvanie:
1. 12. 2011 – 31. 3. 2012

Cieľ:
Hlavným zámerom projektu je experimentálne zavedenie alternatívnej metódy vyučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori pedagogiky a jej didaktického materiálu budú pripravované v období 3-6 rokov na prvý ročník základnej školy v prostredí novozriadeného Komunitného centra v spolupráci s Mestom Zvolen, s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. Projekt bude realizovaný pre cieľovú skupinu 50 detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je východiskom potrieb výchovy a vzdelávania týchto detí. 
Maria Montessori vychádza zo silných stránok dieťaťa, s akými sa vyvíja do samostatnosti a spolupatričnosti. To najdôležitejšie, čo deti potrebujú, je získanie rovnováhy a koncentrácie pohybov, preto Montessori navrhla nielen svoj materiál, ale aj niekoľko cvičení tak, aby smerovali k získaniu týchto schopností. Musíme si uvedomiť, že dieťa predstavuje základ dospelého a to, aký bude náš svet v budúcnosti, závisí od toho, akým spôsobom sú vychovávané naše deti.

Cieľová skupina:
Žiaci a žiačky z marginalizovaného prostredia

Výstupy:
Počas trvania projektu, v mesiacoch december 2011 až marec 2012 sme pracovali s deťmi z lokality Pustý Hrad. Pracovali sme v priestoroch novovytvoreného komunitného centra priamo v lokalite, kde nám mesto Zvolen vytvorilo časový priestor v ich zariadenej miestnosti, kde sa tiež venujú deťom komunitní pracovníci. Tiež sme sa pravidelne venovali deťom, ktoré už navštevujú základnú školu. V zmysle dosiahnutia čo najväčšej efektivity sme chodili doučovať dva razy do týždňa na dve základné školy, ktoré navštevujú deti z lokalít Pustý Hrad, Sekier, Dolná kolónia. Nakoľko sa nám počas trvania projektu podarilo vytvoriť stabilné skupiny detí, plánujeme v týchto aktivitách pokračovať aj v ďalšom období. 
Nakoľko je v našej práci vidieť výsledky, Úrad mesta Zvolen nám vyšiel v ústrety a od mája 2012 nám dal do prenájmu celú jednu miestnosť, ktorú práve zariaďujeme a pripravujeme na otvorenie. Pretože v spomínanej lokalite sa nachádza viac detí v predškolskom veku, ktorých rodičia do škôlky nevodia, chceme sa dať možnosti čo najväčšiemu počtu týchto detí. 
Sme vďační za akúkoľvek pomoc a podporu, lebo vidíme, že s rómskymi deťmi sa dá pracovať a oni sú schopné učiť sa nové veci. Navyše sú veľmi húževnaté a pokiaľ majú priestor a dôveru, tak majú obrovský predpoklad pokračovať v štúdiu na bežných školách, nie v špeciálnych, odkiaľ nemajú absolútne žiadnu možnosť pokračovať v žiadnej strednej škole.

Please reload

MONTESSORI, o.z.& 

školské zariadenia Montessori Zvolen a Banská Bystrica

© 2015 Montessori,o.z. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • Grey YouTube Icon
  • Facebook Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now