top of page
556425_428398730533470_871406029_n.jpg
599612_431799853526691_617754023_n.jpg
538088_431799893526687_1526018390_n.jpg

Montessori – vzdelávanie 21. storočiaHovorí sa, že pedagogika je tradičná veda. Žiak prichádza do školy a učiteľ ho má učiť. S príchodom nového Milénia sa však postupne mení aj filozofia vyučovania. Dnes by už učiteľom nemalo stačiť to, že žiak zvládne učivo podľa učebných osnov. Dôraz sa kladie na rozvoj logického myslenia a kreativity. Teda aspoň podľa dokumentov a výchovných plánov.

Reforma školstva pred 10 rokmi priniesla do systému viac voľnosti pre tých učiteľov, ktorí už pred ňou učili s presvedčením, že vyučovanie musí byť pre žiakov atraktívnejšie. Tieto zväčša učiteľky sú aj dnes vždy nadšené úspechmi svojich žiakov. Napriek nedostatku finančných prostriedkov, či byrokracii v školstve. Väčšina z nich je dnes v súkromnom školstve, ktoré ich podľa ich slov neobmedzuje ako to verejné. Väčšina zvyšných dvoch tretín učiteliek a učiteľov sa neustále sťažuje na nedostatok učebníc (chvalabohu), žiakov a najmä na rodičov. Tí podľa nich každý rok vychovávajú horšie a horšie deti.

Zrejme už dávno zabudli, že stredobodom pozornosti má byť žiak a jeho potreby. Je načase sa pýtať. Prečo dieťa stráca chuť sa učiť tak skoro? Cítia sa deti v škole šťastné? A ak nie, čo musíme zmeniť? Ak vieme čo robiť inak, je to možné v existujúcich tradičných školách?

Dôvod zmeny

Počiatky dnešného tradičného vzdelávacieho systému sa datujú do obdobia priemyselnej revolúcie, kedy bolo nutnosťou vytvoriť účinnú metódu výcviku pre budúcich pracovníkov v továrni. A tak boli deti inštruované opakovať a zapamätať si fakty, prestať pracovať, keď zazvoní, sedieť v pekných úhľadných radoch a požiadať o súhlas, keď sa chcú pohybovať. V dnešnej dobe znalostnej ekonomiky je tento spôsob vzdelávania zastaraný. Dnes miesto ľudí pasívne prijímajúcich inštrukcie, či podriaďujúcich sa autorite a väčšine, potrebuje svet ľudí kreatívnych. Dnes dostávame mzdu za to, čo vytvoríme, nie za to, že počúvame rozkazy. Očakáva sa od nás, že sa rýchlo prispôsobíme zmenám v rámci svojej profesie a nie, že budeme pracovať na jednej pozícii celých 50 rokov. Dnes pracujeme na projektoch a riešenia našich problémov vyžadujú húževnatosť, sebavedomie, vytrvalosť a vysokú emocionálnu inteligenciu. Bez týchto dôležitých osobnostných predpokladov nikdy v plnej miere nevyužijeme akademické vedomosti.

Náš svet už viac nepotrebuje ďalších „memorovačov“, či „nasledovačov“.

Teraz viac ako inokedy potrebujeme ľudí kritickým myslením a vlastným názorom, ktorí sú schopní prezentovať ho širokej verejnosti.

Montessori metóda vzdelávania ponúka bezpečný prístav pre všetkých rodičov, ktorí zdieľajú tento názor.

Ale čo vlastne je montessori vzdelávanie?

Vo svojej podstate ponúka montessori filozofia spôsob vzdelávania prostredníctvom ktorého má dieťa možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál. Ponúka jedinečný zážitok pre dieťa, prostredie, v ktorom má možnosť slobodne tvoriť a pracovať na rozvíjaní svojej osobnosti na základe svojich vývojových potrieb. Pomocou špeciálne vyškolených učiteliek a učiteľov dostáva dieťa presne to, čo potrebuje a po čom túži. Je to metóda vzdelávania, ktorá poskytuje deťom dostatok zmyslových vnemov, skúmanie, experimentálne overovanie, ale v prvom rade, nadšenie, záujem a radosť z učenia v prostredí rešpektu a partnerskej komunikácie.

Z tejto pozitívnej skúsenosti bude vaše dieťa ťažiť po celý zvyšok svojho života.

Napísala: Ing. Ingrid Kosová, PhD.

O Inguške:-)

Láskavá mamina Timi a Adamka, vizionárka, úspešná absolventka AMI kurzov, nadšenkyňa a skvelá učiteľka Montessori pedagogiky - to všetko je Inga...Stihla založiť občianske združenie Montessori, neziskovú organizáciu Montessori Inštitút, Súkromnú materskú školu Montessori a plánuje otvoriť aj ZŠ Montessori.

Comments


bottom of page