top of page
dokumenty_montessori

Montessori, o.z.

VÝROČNÁ SPRÁVA MONTESSORI, o.z.  za rok 2022

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ MONTESSORI, o.z.  za rok 2022

Montessori Inštitút, n.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA MONTESSORI INNŠTITÚT, n.o.

za rok 2022

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ MONTESSORI INŠTITÚT, n.o.  za rok 2022

bottom of page