Montesori_logox institut
IMG_1710
20140403_151503

MONTESSORI  DOSPELÍ

Teória a praktické schopnosti ešte nevytvárajú Montessori učiteľku, pretože veľmi dôležitý je aj vzťah medzi dieťaťom a učiteľkou. Postoj učiteľky k dieťaťu, jej správanie sú prejavom jej duchovnej úrovne. Učiteľka by mala neustále pracovať na svojom vnútornom raste.

 

Duchovnú prípravu učiteľky, chápala Montessori ako proces seba preverovania a sebapoznania. Učiteľ podľa nej „...musí začať štúdiom svojich vlastných nedostatkov, svojich vlastných zlých vlastností, a nie sa zamestnávať pátraním po nedostatkoch detí a spôsobom ich naprávania...

 

Maria Montessori,  Tajuplné detstvo

 

                                                               

Kurzy Montessori pedagogiky
Vzdelávanie v rozsahu od 10  do 200 hodín
Workshopy
a semináre
Jednodňové, maxímálne víkendové vzdelávanie v rozsahu od 3 do 10 hodín
 

ČO VÁS ZAUJÍMA?

Prednášky
a diskusie
Vzdelávanie do 3 hodín, alebo úvod do problematiky
 
 

Videá z našej kuchyne

Traditional verzus Montessori

video z projektu 2012

Pomôž mi, aby som to dokázal sám

Video z projektu 2011