top of page
Montessori_Brand_SlideImage1
Maj, jun 2010 093.jpg
Maj, jun 2010 051.jpg
Maj, jun 2010 013.jpg

Počiatky dnešného tradičného vzdelávacieho systému sa datujú do obdobia priemyselnej revolúcie, kedy bolo nutnosťou vytvoriť účinnú metódu výcviku pre budúcich pracovníkov v továrni. A tak boli deti inštruované opakovať a zapamätať si fakty, prestať pracovať, keď zazvoní, sedieť v pekných úhľadných radoch a požiadať o súhlas, keď sa chcú pohybovať. V dnešnej dobe znalostnej ekonomiky je tento spôsob vzdelávania zastaraný. Dnes miesto ľudí pasívne prijímajúcich inštrukcie či podriaďujúcich sa autorite a väčšine, potrebuje svet ľudí kreatívnych. Dnes dostávame mzdu za to, čo vytvoríme, nie za to, že počúvame rozkazy. Očakáva sa od nás, že sa rýchlo prispôsobíme zmenám v rámci svojej profesie a nie, že budeme pracovať na jednej pozícii celých 50 rokov. Dnes pracujeme na projektoch a riešenia našich problémov vyžadujú húževnatosť, sebavedomie, vytrvalosť a vysokú emocionálnu inteligenciu. Bez týchto dôležitých osobnostných predpokladov nikdy v plnej miere nevyužijeme akademické vedomosti.

Náš svet už viac nepotrebuje ďalších „memorovačov“ či „nasledovačov“. 

Teraz viac ako inokedy potrebujeme ľudí kritickým myslením a vlastným názorom, ktorí sú schopní prezentovať ho širokej verejnosti. 

Montessori metóda vzdelávania ponúka bezpečný prístav pre všetkých rodičov, ktorí by radi pripravili svoje dieťa pre takúto budúcnosť. 

Vo svojej podstate ponúka Montessori filozofia spôsob vzdelávania, prostredníctvom ktorého má dieťa možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál. Ponúka jedinečný zážitok pre dieťa – prostredie, v ktorom má možnosť slobodne tvoriť, pracovať na rozvíjaní svojej osobnosti, a pritom vychádzať zo svojich vývojových potrieb. Pomocou špeciálne vyškolených učiteliek a učiteľov dostáva dieťa presne to, čo potrebuje a po čom túži. Je to metóda vzdelávania, ktorá poskytuje deťom dostatok zmyslových vnemov, skúmanie, experimentálne overovanie, ale v prvom rade, nadšenie, záujem a radosť z učenia v prostredí rešpektu a partnerskej komunikácie.

 

Z tejto pozitívnej skúsenosti bude vaše dieťa ťažiť po celý zvyšok svojho života.

Ale čo je vlastne montessori vzdelávanie?

- Maria Montessori-

Naša pomoc nie je formovanie dieťaťa – to je úloha prírody. Musíme citlivo reagovať na vonkajšie prejavy a na ich základe poskytovať také prostriedky k formovacím procesom, ktoré si dieťa nemôže vlastným úsilím zaobstarať.“

ČO JE METÓDA MONTESSORI?

bottom of page