top of page
logo-anjel
DSC07822.jpg

Zrod myšlienky

 

Mária Montessori otvorila svoje prvé školské zariadenie v chudobnej štvrti na predmestí Ríma a svoju prioritnú pozornosť venovala deťom z chudobného prostredia a deťom tzv. nevzdelávateľným. Dnes sa bez vysokého školného žiadne školské zariadenie pracujúce na princípe Montessori pedagogiky nezaobíde, čo v praxi znamená, že jej myšlienka venovať sa deťom bez rozdielu zostáva nerealizovateľná.

MONTESSORI, o. z., sa rozhodlo, že naše súkromné školské zariadenia budú prvé na Slovensku, ktoré budú podporovať deti z málo podnetného a chudobného prostredia, a tak ich efektívnejšie pripravovať na vstup do školy.

Uvedomujeme si, že nikto z nás nemá moc vybrať si, v akej rodine sa narodí. Myslíme si, že práve tento fakt ovplyvňuje naše šance na úspech, citovú a osobnostnú vyrovnanosť, šancu žiť plnohodnotný život. V 21. storočí ešte stále nemá každé dieťa rovnakú šancu dosiahnuť vzdelanie. Aj dnes existujú rodiny, ktoré si jednoducho nemôžu dovoliť zaplatiť predškolské vzdelávanie. To má nesmierny vplyv na pripravenosť detí z takýchto rodín na vstup do školy.  A práve obdobie od 3. do 6. roku života človeka je to najpodstatnejšie pre jeho vývoj a úspešnosť v živote.

Štipendijný program Montessorius

Našou snahou je eliminovať zotrvávanie ľudí v bludnom kruhu chudoby umožnením predškolskej zaškolenosti,  preto sme sa rozhodli každý rok umožniť aspoň niekoľkým deťom bezplatné vzdelávanie. A tak sme vytvorili  Štipendijný program Montessorius – anjel šance pre všetky deti.  

Finančná situácia a nemožnosť ufinancovať materskú školu bez školných poplatkov je dôvod, prečo dnes  už nemáme v SMŠ deti z málopodnetného prostredia. Ich vzdelávanie sme do roku 2017 financovali vďaka sponzorom prispievajúcim do Štipendijného programu Montessorius – Anjel pre všetky deti.

Deti z Afriky - program Malaika

Nasledujúce roky sa nám do programu nepodarilo získať finančné prostriedky. Z toho dôvodu nebolo možné od septembra 2018 prijať žiadne dieťa z chudobného a málopodnetného prostredia. Rozhodli sme sa aspoň adoptovať 5 ročné dievčatko z Kene – Rosaline, na ktoré prispievame v sume 25 EUR z nášho rozpočtu. Adopciu sme zrealizovali prostredníctvom nadácie Integra a jej programu Malaika - pomoc deťom v Afrike. V roku 2023 sme podporili prostredníctvom tohto programu chlapčeka Billa.

PayPal ButtonPayPal Button

PODPORTE NÁS!

Informácie pre donorov
Chcem podporiť vzdelávanie detí vo vašich školských zariadeniach
Informácie pre rodičov
Chcem žiadať o podporu na vzdelávanie môjho dieťaťa
bottom of page