top of page
DSC00488.JPG
DSC_0283
DSC00483
info icon
Milí priaznivci Montessori vzdelávania,
dovoľte, aby sme vás informovali, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme sa rozhodli prednášku Hranice vo výchove, naplánovanú na 9.12.2021, nerealizovať prezenčnou formou, ale poslať ju vo formáte video prezentácie všetkým rodičom SMŠ Montessori. 
Veríme, že v budúcnosti bude ešte príležitosť povenovať sa tejto dôležitej téme interaktívne a osobne...
Ďakujeme za pochopenie a prajeme vám pokojný adventný čas.
S úctou a vďakou,
tím Montessori Inštitútu, n.o.

14.10.2021

17:00 hod.

SMŠ Montessori BB

PRINCÍPY MONTESSORI PEDAGOGIKY

1 - Princípy Montessori pedagogiky.png

O základných princípoch Montessori pedagogiky pre rodičov detí (nielen) predškolského veku a pre širšiu verejnosť...

Lektorka: Ing. Ingrid Kosová, PhD.

Vstupné pre verejnosť: 10,-€

18.11.2021

17:00 hod.

SMŠ Montessori ZV

ROZUMIEME

NAŠIM 

DEŤOM ?

2 - Rozumieme našim deťom.png

O vnímaní a pochopení detského sveta,

o senzitívnych obdobiach a prirodzených tendenciách.

Lektorka: Mgr. Radka Kečkešová

Vstupné pre verejnosť: 10,-€

09.12.2021

17:00 hod.

SMŠ Montessori BB

HRANICE

VO VÝCHOVE

3 - Hranice vo výchove.png

Lektorka: Ing. Anna Hvizdáková

Vstupné pre verejnosť: 10,-€

13.01.2022

17:00 hod.

SMŠ Montessori ZV

CVIČENIA

PRAKTICKÉHO

ŽIVOTA

4 - Cvičenia praktického života.png

Lektorka: Ing. Laura Gašparová, PhD.

Vstupné pre verejnosť: 10,-€

17.02.2022

17:00 hod.

SMŠ Montessori BB

REŠPEKTUJÚCA

KOMUNIKÁCIA

5 - Rešpektujúca komunikácia.png

Lektorka: Mgr. Katarína Wagnerová

Vstupné pre verejnosť: 10,-€

17.03.2022

17:00 hod.

SMŠ Montessori ZV

ZMYSLOVÁ

VÝCHOVA

6 - Zmyslová výchova.png

Lektorka: Mgr. Janka Mozolová

Vstupné pre verejnosť: 10,-€

21.04.2022

17:00 hod.

SMŠ Montessori BB

RODOVO

CITLIVÁ

VÝCHOVA

7- Rodovo citlivá výchova.png

Lektorka: Ing. Ingrid Kosová, PhD.

Vstupné pre verejnosť: 10,-€

19.05.2022

17:00 hod.

SMŠ Montessori ZV

MONTESSORI

MATEMATIKA

8 - Montessori matematika.png

Lektorka: Ing. Ingrid Kosová, PhD.

Vstupné pre verejnosť: 10,-€

16.06.2022

17:00 hod.

SMŠ Montessori BB

MONTESSORI

KULTÚRA

9 - Montessori kultúra.png

Lektorka: Soňa Závadská

Vstupné pre verejnosť: 10,-€

bottom of page