top of page
DSC00487
20140403_153212.jpg
DSC_0281.jpg

Implementácia prvkov Montessori pedagogiky
na predprimárnom stupni vzdelávania 

 

Čas a rozsah kurzu: 60 hodín, z toho 40 prezenčne od 8.30 do 16.30hod.

Miesto konania: Montessori centrum, Prachatická 45, Zvolen

Cena kurzu: 150€

Čo je cieľom kurzu?

 

Čoraz viac rodičov javí záujem o Montessoi škôlku a čoraz viac predškolských zariadení túži uplatňovať jej princípy vo svojom vzdelávacom procese. Ako sa však máme vyznať v mori informácii a odlíšiť, čo je naozaj správne a čo nie? Tento akreditovaný kurz Vás prevedie základnými informáciami, ktoré potrebujete vedieť vo svojich začiatkoch. 

Pre koho je kurz určený?

s uznaním kreditov ( učiteľ pre predprimárne, asistent učiteľa, vychovávateľ), ale aj pre ostatných pedagogických zamestnancov a všetkých záujemcov a záujemkyne o Montessori pedagogiku, rodičov i nadšencov, ak nepotrebujú kredity :)

Ako na to pôjdeme?

 

Najprv Vás prevedieme základnými vývojovými fázami človeka od narodenia po dospelosť a senzitívnymi fázami, ktoré je potrebné poznať, ak dieťaťu máme pomôcť na jeho ceste k rozvoju. Potom spolu nazrieme do Montessori škôlky a ukážeme si ako sa dajú uplatňovať princípy pedagogiky Marie Montessori v praxi. Nakoniec sa zastavíme pri oblastiach kurikula tejto krásnej pedagogiky, ukážeme si niekoľko materiálov z oblasti praktického života, zmyslovej výchovy, geometrie a matematiky.

Lektorka kurzu

Ingrid Kosová, AMI certifikát Montessori pedagogika pre primárny stupň vzdelávania 6-12 rokov

Základný kurz Montessori pedagogiky pre 3-6

AMI asistentský kurz ai.

viac na:

www.ingridkosova.com

Podmienky ukončenia kurzu

pre získanie certifikátu a potvrdenia o akreditácii je nutné splniť 90% účasť na vzdelávaní, odovzať záznam z pozorovania v rozsahu 3 hodín v predškolskom zariadení, kde sa uplatňujú prvky Montessori pedagogiky a vytvoriť krátku prezentáciu v PPT na zadanú tému

Miesto konania 

bottom of page