top of page
556425_428398730533470_871406029_n.jpg
599612_431799853526691_617754023_n.jpg
538088_431799893526687_1526018390_n.jpg

List rodičom...


Mnoho dospelých sa domnieva, že je potrebné mať deti predovšetkým rád a myslieť to s nimi dobre. V mene lásky a dobrých úmyslov sa niektorí ľudia cítia byť oprávnení používať výchovné prostriedky nezlučujúce sa s rešpektujúcim prístupom – vyhrážanie, tresty, zosmiešňovanie, moralizovanie, „uplácanie“ odmeny a ďalšie. Tieto riadky sú venované Vám, rodičom, ktorí vedia, že to nestačí a že to nie je správne.

Známy citát Marie Montessori „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ odhaľuje skutočnú túžbu dieťaťa. Dieťa pri svojej práci nekoná tak, aby dosiahlo cieľ, ale samotná práca a činnosť je pre dieťa postačujúca a naplňuje jeho potreby. V tom je rozdiel medzi motívmi dospelých a detí. Preto dieťa pre naplnenie svojich potrieb nepotrebuje metódy trestov, pochvál či odmien. Dieťa potrebuje pripravený priestor, kde bude kričať: „Ja to chcem robiť. A sám!“

Naša prax potvrdzuje, že filozofia montessori metódy cestou samostatnej práce spôsobuje úžasné premeny dieťaťa k vyrovnanej, vnútorne disciplinovanej, samostatnej a nezávislej bytosti. Spokojnosť a šťastie dieťaťa je najcennejším dôkazom efektivity našej práce. Aby však naše úsilie bolo naozaj efektívne, nie je možné oddeliť aktivity a vedenie detí k samostatnosti v materskej škole od vedenia detí v domácom prostredí. My vieme, že ste rodičia, ktorým záleží na prirodzenom vývoji dieťaťa a preto uvítate nielen tento list, ale umožníte svojim deťom byť samostatnou a zodpovednou bytosťou.

Ako teda na to? Alebo čo nerobiť?

Dospelí majú tendenciu „pomáhať“ deťom viac než je treba, alebo robia činnosti za nich. Dieťa ale vo väčšine prípadov nechce, aby mu niekto pomáhal. A hlavne to nepotrebuje, pretože nikto sa nemôže vyvíjať namiesto neho. To, čo naozaj chce a potrebuje je vôľa a schopnosť samostatne prekonať nejaký problém. Ak mu začneme pomáhať, dieťa môže stratiť záujem a prenechá činnosť nám. Výsledkom je dieťa pasívne, neustále vyžadujúce našu pomoc a spoluaktivitu – „nie, urob to ty, ja to nedokážem, pomôž mi!“

Úlohou nás dospelých je umožniť dieťaťu, aby mohlo pracovať samo a nezávisle. Nikto totiž nemôže byť vzdelávaný niekým iným. Každý sa učí vlastným úsilím. Ak k tomu umožníme dieťaťu, aby vykonávalo aktivity, o ktoré javí prirodzený záujem a necháme ho tieto činnosti vykonávať tak dlho, ako dieťa potrebuje, budeme svedkami explózie spokojnosti a vyrovnanosti dieťaťa, ktorá pramení z lásky k poznaniu a jeho vnútornej motivácie. Výchova a vzdelávanie podľa Marie Montessori nespočíva v tom, že dieťa preplníme faktami z rôznych oblastí, ale skôr v tom, že rozvíjame jeho prirodzenú túžbu po poznaní, učení sa, zdokonaľovaní sa. A to cestou samostatnosti vedúcej k zodpovednosti.


Podľa Marie Montessori dieťa je schopné učiť sa samé, ak má dobré podmienky (láska, bezpečie a pripravené prostredie s vhodnými podnetmi). Zlé prostredie však môže vytvoriť prekážky prirodzenému vývinu. V takom prípade jeho osobnosť môže byť určitým spôsobom deformovaná a zrealizuje sa iba časť z jeho potenciálu.

Ak teda chceme vyjsť v ústrety potrebám dieťaťa, je nutné, aby sme predovšetkým zásadne zmenili svoj postoj k nemu. Verme vo výnimočné schopnosti dieťaťa, nebojme sa, že je ešte malé a nedokáže to. Dieťa sa vyvíja spontánne, sledujúc svojho vlastného vnútorného učiteľa, ktorý mu napovie, ktorú činnosť je nutné opakovať a neustále zdokonaľovať. Výsledkom je dieťa opakujúce tú istú pre neho zmysluplnú činnosť, vďaka ktorému sa rozvíja. Verte vnútornému učiteľovi vášho dieťaťa, napoviem Vám, čo je pre neho najvhodnejšie.

Poskytneme našim deťom priestor k samostatnej činnosti, povzbudzujme ich na ceste k prekonávaniu prekážok. Obliekanie, obúvanie, otváranie dverí, zamykanie, strúhanie, krájanie, varenie, upratovanie, to všetko sú činnosti, ktoré deti nielen vyhľadávajú a milujú, ale najmä činnosti, ktoré deťom prinášajú pocit sebaúcty, sebavedomia, naplnenia, spokojnosti a šťastia. Čo viac si pre svoje deti môžeme priať?...


„Naša pomoc nie je formovanie dieťaťa – to je úloha prírody. Musíme citlivo reagovať na vonkajšie prejavy a na ich základe poskytovať také prostriedky k formovacím procesom, ktoré si dieťa nemôže vlastným úsilím zaobstarať.“ (Maria Montessori)

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám kedykoľvek k dispozícii. Ak vás téma zaujala a máte chuť dozvedieť sa viac, radi vás privítame na našich seminároch pre rodičov.

Napísala: Ing. Ingrid Kosová, PhD.

O Inguške:-)

Láskavá mamina Timi a Adamka,vizionárka, úspešná absolventka AMI kurzov, nadšenkyňa a skvelá učiteľka Montessori pedagogiky - to všetko je Inga...Stihla založiť občianske združenie Montessori, neziskovú organizáciu Montessori Inštitút, Súkromnú materskú školu Montessori a plánuje otvoriť aj ZŠ Montessori.


Comentarios


bottom of page