top of page
montenoce-218.jpg
montenoce-225.jpg
montenoce-214.jpg

REFERENCIE 

 

Ďakujeme za priazeň a chválu, ktorej sa nám dostáva stále viac a viac. Je nám cťou šíriť dobré meno Marie Montessori, ktorej princípy a životnú filozofiu žijeme každý deň. Vizitkou našej práce sú názory rodičov, učiteliek našich absolventov - predškolákov, účastníčok našich vzdelávaní a workschopov i správy o nás v médiách a tlači. Ďakujeme...

Mgr. Mária Danihelová 
 
učiteľka Radanky, Alžbetky a Alexy
 
na 1.ZŠ vo Zvolene  
 
 

Deti prichádzajúce z prostredia alternatívy - MŠ Montessori hodnotím veľmi pozitívne. Majú širší všeobecný rozhľad a vynikajú v praktických zručnostiach. Vedia prezentovať a obhájiť svoje názory, za ktoré sa nehanbia. Počas daltonských dní pracujú samostatne, bádajú, tvoria a vyhľadávajú informácie, samostatne tvoria projekty, málokedy im treba podať pomocnú ruku. Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý Vašu škôlku navštevoval jeden rok vedel pri vstupe základné poznatky a zručnosti ako poznávanie farieb, čísiel do 6, samoobslužné činnosti (čo sa často u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia nevidí). Kvôli zanedbanej domácej príprave žiak síce nenapreduje rovnako rýchlo ako rovesníci, avšak je v kolektíve obľúbený vďaka sociálnym zručnostiam nadobudnutým aj vo Vašej škôlke.ej príprave žiak síce nenapreduje rovnako rýchlo ako rovesníci, avšak je v kolektíve obľúbený vďaka sociálnym zručnostiam nadobudnutým aj vo Vašej škôlke.

Anna Tadialová
 
mamička nášho Dominka

Nevýhodou Vašej MŠ je bohužiaľ cena, ktorá je vyššia ako v bežných štátnych škôlkach. Ale to vnímame ako jedinú nevýhodu. 
Výhodou je samostatnosť, obrovská kreativita detí správnym smerom. Široký záber vedomostí, ktoré Dominik zbiera práve v škôlke... už ako trojročný si spieval pesničku o svetadieloch a aj ich poznal - ani sme doma nedýchali, keď ju spustil :-).. vie o planétach a slnečnej sústave. Práve tento týždeň sme rozoberali ako je to s Mŕtvym morom a vysvetľoval mi, že tam kvôli veľmi slanej vode nie je takmer žiadny život. Pomáhate nám rozvíjať jeho zručnosti, jemnú motoriku v čom je zjavne pred svojimi rovesníkmi a veľa ďalších pozitív. 
Citeľne sa posúva aj v angličtine, kde už sem tam povie celú vetu, čo je v štyroch rokoch myslím fajn.

Iným rodičom odporúčam jednoznačne dať dieťa k Vám, aj keď máte obmedzenú kapacitu - čo je smola. Každému dieťatku takáto škôlka prospeje. Nášmu teda určite prospela a ďakujem, že ste. 

Prajem vám všetkým veľa úspechov a zdaru v tom na čo ste sa dali. Kiežby takýchto škôlok a škôl bolo na Slovensku viac.

Kristína Strapková
 
mamička našej Inky

Po narodení dcéry a presťahovaní sa do Zvolena sa na mňa hrnuli informácie o tom, že vo Zvolene vzniká Montessori škôlka a rôzne odporúčania. Začala som sa o Montessori pedagogiku zaujímať viac a čoraz viac sa mi páčila. Navyše som spoznala maminu, ktorej dcéra začala navštevovať vašu škôlku a bola veľmi spokojná. 
Páči sa mi, že vaša škôlka nie je "jednofarebná" a v malom kolektíve jednotriednej zmiešanej škôlky máte rôznym spôsobom rôzne deti. Pestrosť je pre deti dobrá pre učenie sa tolerancie, empatie, pre konfrontáciu s inakosťou o.i. Je výskumami dokázané, že čím je detský kolektív kozmopolitnejší, tým sú "iné" deti menej vystavované diskriminácii. Moja dcéra je mulatka. Myslím, že vaša škôlka jej umožňuje ľahšiu adaptáciu v tom, že nebude pre detský kolektív úplnou exotkou, a to aj preto, že "vaše" deti sú zvyknuté na inakosť. Dcéra môže naopak obohatiť (v)cítenie sa a vedomosti detí vo vašom kolektíve.

Moje dojmy z prístupu k dieťaťu u vás: snaha o individuálny záujem, vyžarovanie pokoja, dospelý ako sprievodca a partner, stanovanie jasných hraníc, podpora sebadôvery dieťaťa pri akejkoľvek činnosti, úcta k dieťaťu v každom druhu komunikácie o.i. 
V žiadnej inej škôlke som necítila takú dôveru v dieťa a jeho schopnosti a schopnosť rozhodovať sa. V žiadnej inej škôlke som necítila taký pokoj a slobodu detí. Žiadne dieťa u vás neblúdi kútmi v kŕči so sklopeným zrakom.

Svetová Montessori už aj vo Zvolene

V utorok 2. 7. 2013 sa konala v priestoroch MŠ na Prachatickej ulici na zvolenskom sídlisku Zlatý potok milá slávnosť – Otvorenie detského a rodičovského Montessori centra.

Na slávnostné otvorenie prišlo dosť ľudí aj so svojimi ratolesťami. Po 16-tej hodine sa úvodného slova ujala zriaďovateľka centra Ingrid Kosová, ktorá všetkých privítala a zároveň prejavila radosť z toho, že si  toľko ľudí našlo čas a prišlo na dnešné otvorenie centra. VIAC TU

bottom of page